Projectsamenvatting Roetwasser voor dieselvoertuigen.

– ILUC –

 

Dieselvoertuigen en in het bijzonder landbouwtractoren stoten tijdens het gebruik naast koolstofdioxide ook in wisselende verhouding roet en stikstofoxides uit, welke de lokale luchtkwaliteit aantasten. De hoeveelheid, maar vooral ook de onderlinge verhouding waarin roet en stikstofoxides worden uitgestoten is afhankelijk van de temperatuur van de verbranding. Bij een lagere verbrandingstemperatuur daalt daarbij de stikstofoxide uitstoot terwijl tegelijkertijd de roetuitstoot toeneemt en vice versa. Door de ontwikkeling van roetwasser werd het mogelijk om het roet dat vrijkomt bij de verbranding van brandstof op te vangen waardoor het mogelijk wordt de temperatuur van de verbrandingsmotor te verlagen, waardoor tegelijkertijd de hoeveelheid uitgestoten stikstofoxides afneemt. Daarnaast werd het mogelijk, doordat de rookgassen door het water gevoerd worden, nog eens een vooralsnog niet bekende maar zeker niet insignificante verdere verlaging van de uiteindelijk uitgestoten NOX te bereiken.

Het beoogde resultaat van dit project was een in de praktijk getest prototype van de roetwasser voor dieselvoertuigen en stationair opgestelde motoren voor de aandrijving van generatoren en bijvoorbeeld pompen, waarbij de uitgestoten hoeveelheid stikstofoxide en roet wordt verminderd. Door het verminderen van de uitstoot van stikstofoxides en roet werden de negatieve effecten ten gevolge van het gebruik van landbouwdieselvoertuigen voor het milieu beperkt.  Het doel was een reductie van de uitstoot van stikstofoxides en roet met elk > 60% bij een slechts zeer beperkte verlaging van de gemiddelde motortemperatuur en het vermogen, deze doelstellingen zijn in het onderzoek ruim behaald.

Samenvattend werd in dit project een oplossing voor de uitstoot van roet en stikstofoxides ontwikkeld. Het project bestond daarbij uit drie fasen. Het project begon met het maken van een globaal ontwerp van de compacte roetwasser, die zo ontworpen was dat hij in principe universeel toepasbaar is en voor elk type dieselvoertuig als retrofit kan worden geplaatst. Daarna werd er een prototype ontwikkeld en gebouwd als toevoeging op een 2-tal bestaande motoren van verschillende grootte (3 cilinder / 6 cilinders). Tot slot werd het prototype getest in een model omgeving en werden de resultaten gevalideerd  en als zeer positief en veelbelovend beoordeeld in het overleg met representatieve partijen in de toekomstige markt van bouwers en gebruikers / kopers.

In de experimentele opstelling is een afsluitbare aftakking geplaats om uitlaatgassen na de turbo naar de roetwasser te leiden.

De waterinhoud van de wastank wordt op temperatuur gehouden door verwarming met uit de koelvloeistof circulatie afgetakte stroom naar een wisselaar.

De wasvloeistof wordt voor de invoer in de tank verwarmd in een wisseling met koelvloeistof.

In de experimentele opstelling werden op veel plaatsen sensoren geplaatst en kon door middel van, in de commerciële versie niet meer aanwezige kranen omgeleid worden.

In de opstelling met het 3 cylinder kubota blok werd de wastank (hier zwart) drukloos geplaatst en werd het hier eerst staande expansie vat van de hydraulische aandrijving waarvoor deze motor werd gebruikt naar de andere zijde van de motor verplaatst.